Pere de ĉi tiu alvoko farita de Uliso al siaj kunuloj (Infero, Kanto XXVI, versoj 119-120), ni informas niajn gevizitantojn ke la retejo Dantepoliglotta estas baldaŭ lanĉonta novan projekton dediĉatan al homaj rajtoj kaj ilia protektado. La intenco estas doni voĉon al personoj kiuj suferis perfortojn de iliaj homaj rajtoj fare de aliaj personoj kiuj obstine rifuzas «akiri virton kaj mondan scion».  Oni invitos la gastojn de nia “Angulo de la homaj rajtoj” legi kelkajn versojn de Dante iel koherajn kun ilia persona historio, kiun oni rakontos kaj komentos en koncerna retpaĝo, kun pliprofundiĝoj pri la specifa perforto de homaj rajtoj kiu estas en konsidero.

——-

La koncepto de “virto” aperas tre ofte en la verkoj de Dante. En Convivio (“Simpozio”), doktrineca eseo en prozo, la poeto pritraktas diversajn filozofiajn temojn kaj asertas ke la “homa nobleco” ne estas privilegio de nobela familio, sed estas individua donaco, “semo de feliĉo” kiun Dio enmetas en animojn bone preparitajn ĝin ricevi. Dante aldonas ke la fruktoj de homa nobleco estas precize la «moralaj kaj intelektaj virtoj», do li haltas sur la kvar kardinalaj virtoj (Singardemo, Justeco, Kuraĝo, Modereco) per ĉi tiuj vortoj:

Convivio, Libro IV, XXII, 10-11

«Fakte, la uzado de nia animo estas duobla, tio estas praktika kaj spekulativa

[…].  La praktika uzado de la menso konsistas en nia agado laŭ virto, do honeste, kun singardemo, kun modereco, kun kuraĝo kaj kun justeco; per la spekulativa uzado ni ne aktivas por ni mem, sed konsideras la verkaron Dian kaj naturan».

——-

Ĉi tiuj konsideroj el la Convivio de Dante pri “homa nobleco”, pri moralaj kaj intelektaj virtoj, kaj finfine pri la kvar kardinalaj virtoj (kiuj aliflanke reiras al Platono) ŝajnas al ni kiel ia speco de pratempa antaŭigo  de la multe pli malfruaj (kaj neniam sufiĉaj) ekkonsciiĝoj pri la temo de homaj rajtoj kaj de ilia protekto. Ni do konkludas ĉi tiun anoncon pri la nova baldaŭa projekto “Homaj rajtoj” de Dantepoliglotta reproduktante kvar famajn mezepokajn bareliefojn, kiuj precize prezentas la kardinalajn virtojn.[1]


[1] Temas pri bareliefoj de la XIII jarcento kiuj aperas sur la marmora sarkofago de Papo Klemento II (1005-1047), origina de Malsupra Saksio kaj iama episkopo de la germana urbo Bamberg, kie la sarkofago estas conservata en la romanika Katedralo.

——-

 

 Para vida animal no habéis nacido
 Vous ne fûtes pas faits pour vivre comme des bêtes
 Ihr seid nicht da, zu leben wie die Tiere
 Вы созданы не для животной доли
 諸君は獣のごとき生を送るべく生を享けたのではない

Justitia

Prudentia

Temperantia

Fortitudo