Neeldonitaj atestoj kaj novaj elsatelitaj bildoj de Amnestio Internacia malkaŝas la vastecon de la subpremada sistemo de la kaptitejoj de Norda Koreujo.

CS147 – 05/12/2013

En dokumento publikigita hodiaŭ kaj titolita “Norda Koreujo: la daŭra investado en subpremada strukturo” Amnestio Internacia diskonigis nekonatajn atestojn kaj novajn elsatelitajn bildojn kiuj malkaŝas la pluan larĝigon de du el la plej grandaj kaptitejoj (kwanliso) de la lando, la 15-a kaj la 16-a.

La dokumento de Amnestio Internacia denuncas la konstruon de novaj blokoj por la malliberuloj, la grandigon de la fabrikoj kaj la plifortigon de la sekurecrimedoj.

Eksa sekurecfunkciulo de la kwanliso 16, la plej granda centro por politika prizonpuno de Norda Koreujo, unuafoje alparolis por rakonti al Amnestio Internacia pri malliberuloj  devigataj fosi sian tombfosaĵon kaj pri virinoj perfortitaj kaj poste malaperigitaj.

“La terura realo de la daŭra investado de Norda Koreujo en tiu vasta subpremada reto estas nun klara. Ni petas al la aŭtoritatoj liberigi tuj kaj sen ajna kondiĉo ĉiujn malliberulojn pro konscienco malliberigitajn en la kaptitejoj de politika mallibereco kaj fermi tiujn ĉi lastajn tuje” – deklaris Rajiv Narayan, esploristo de Amnestio Internacia pri Orienta Azio.

Amnestio Internacia transdonis la lastajn pruvojn kunmetitajn al la Enketo-komisiono de Unuiĝintaj Nacioj, kiu estas esploranta pri la malobservo de la homaj rajtoj en Norda Koreujo.
Centoj da miloj da personoj – enkalkulante la infanojn – estas malliberigitaj en la kaptitejoj por politika mallibero kaj en aliaj malliberejaj strukturoj de la lando. Pluraj el ili kulpas je neniu krimo kaj estas nure familianoj de supozataj respondeculoj pri gravaj politikaj krimoj. Ilia mallierigo, bazita je “kulpo pro asociiĝ”, reprezentas formon de kolektiva puno.

La kwanliso 16, apud Hwaesong, en la provinco Norda Hamgyong, etendiĝas je ĉirkaŭ 560 kvadrataj kilometroj, trioble pli granda ol Vaŝingtono, la usona ĉefurbo. Ĝi estas unu el la malplej prienketata loko en la vasta sistemo de politikaj kaptitejoj. En 2011, oni opiniis ke estus tie malliberigitaj 20.000 personoj

La bildoj de majo 2013 montras novajn loĝblokojn por prizonuloj jam finitajn aŭ konstruatajn, signo pri eta pliigo de la kaptiteja loĝantaro. La bildoj evidentigas ankaŭ la vastigon de la industria areo ene de la kaptitejo, samkiel dumajn ekonomiajn (agrikulturajn, minejajn kaj arbarajn) agadojn

La peniga deviga laboro estas normala kutimo en la politikaj kaptitejoj de Norda Koreujo. Laŭ la atestoj de eksaj prizonuloj kaj kaptitejaj funkciuloj, la kaptitoj pasigas plej parte de la tempo laborante en danĝeraj kondiĉoj, havante malmultan tempon je dispono por ripozi.

La sekurecrimedoj restas rigoraj. La elsatelitaj bildoj montras kontrolejojn kaj pikdratojn ĉirkaŭ la limoj de la kampo. La movoj ŝajnas limigitaj kaj kontrolitaj per garditaj enirejoj, gardoturoj kaj haltigpunktoj ene de la kampo.

En novembro 2013 sinjoro Lee, sekurecdeĵoranto ĉe la kwanliso 16 ek de la okdekaj jaroj ĝis meze de la naŭdekaj, donis intervjuon al Amnestio Internacia pri la metodoj uzataj por mortigi la malliberulojn. Tiuj estas devigataj fosi sian tombfosaĵon kaj poste mortigitaj per martelbato ĉe la kolo. Sinjoro Lee vidis kampofunkciulojn strangoli malliberulojn aŭ ilin mortbati per ligna bastono.

SInjoro Lee parolis ankaŭ pri la virinoj malaperigitaj post perfortado: “Post nokto ‘je la servo’ de la funkciuloj, la virinoj devis morti por ke la sekreto ne malkaŝiĝu. Tio okazadis en la plej parto de la politikaj kaptitejoj.

Kim Young-soon, eksa malliberulino de la kwanliso 15 inter 1980 kaj 1989, priskribis la publikan ekzekuton de du malliberuloj, kiuj klopodis eskapi: “ Oni portis ilin surloke post batado. Oni ilin legis al lignaj palisoj kaj pafis al ili tri fojojn, ĉekape, ĉebruste kaj ĉepiede.”

La satelitaj bildoj de la kwanliso 15, konata ankaŭ kiel “Yodok” montras, kompare kun tiuj de 2011, ke estas malkonstruitaj 39 loĝblokoj kaj estas konstruitaj ses novaj. La malpliigo de la loĝblokoj supozigas ke la kaptiteja loĝantaro malmultiĝis, sed Amnestio Internacia ne estas en kondiĉo kontroli, kiom estas la malliberuloj aŭ kia estis ilia sorto.

La kwanliso 15 etendiĝas en areo de 370 kvadrataj kilometroj kaj troviĝas landocentre, je 120 kilometroj de la ĉefurbo Pyongyang. En 2011, oni opinias, ke estas tie 50.000 malliberuloj.

Ankaŭ en Yodok, kiel en la kwanliso 16, la sekurecrimedoj estas rigoraj. La elsatelitaj bildoj montras rimarkindajn dumajn ekonomiajn agadojn, inter kiuj estads la hakado de ligno kaj la produktado de mebloj.

Alklaku ĉi tie por legi anglalingve la tutan raporton de Amnestio Internacia