Nur kelkaj semajnoj antaŭ sia forpaso, Jacqueline Risset kompletigis sian tradukon de la Rime de Dante (Flammarion, posteuma eldono oktobro 2014).

Vidu la retpaĝon de Jacqueline Risset.

Copertina
Guido i’ vorrei
Guido je voudrais