Dante estis ravita de la multnombreco de lingvoj. Li ŝatis ankaŭ ludi per lingvoj kaj dialektoj, tiom ke en la Dia Komedio estas du eretoj en lingvaĵoj de li inventitaj, la idiomo de Pluto (pape satàn pape satàn aleppe) kaj tiu de Nimrod, reĝo de Babelo kiu konstruigis la faman turon kontraŭ la dia volo kaj kiu, tuj kiam li vidas alveni Dante-n en sian inferan rondon, adresas al li kolereman, minacan kaj nekompreneblan insultadon: «raphèl maì amecche zabì almi!».

Oni povas ankaŭ kompreni kial Nimrod estis malbonhumora.

La ilustraĵo de Gustave Doré reprezentas la reĝon Nimrod de Babelo, kiu konstruigis la faman turon kontraŭ la dia volo.

Li estis tie, en la lasta infera rondo, elpagante la neestingeblan koleron de la Ĉiopova, kaj ĉio kial? pro tiu benita turo! Kaj, se tio ne jam sufiĉus, nun ĉiuj kulpigas lin, dirante ke estis li kiu provokis la konfuzon de la lingvoj.

Nu, ni de Dantepoliglotta volas alpreni pozicion favore al Nimrod. Ĉar la konfuzo de la lingvoj – eĉ se ni akceptas ke li ĝin provokis – prezentas ne nur malavantaĝojn, sed ankaŭ grandegajn avantaĝojn: ĝi estas granda kultura riĉeco.

Ĉiu lingvo havas propran muzikecon, propran artan potencialon, propran literaturan produktadon. Kaj ĉiu literatura produktado, ne gravas ĉu eta aŭ granda, estas potenciale kapabla obliĝi laŭ la enorma nombro de ekzistantaj lingvoj.

Per la Dia Komedio tiu multobliĝo atingis dimensiojn vere mirigajn. La ttt-ejo Dantepoliglotta, kiu disponas je havaĵo de proksimume ducent eldonoj de tradukoj de la Dia Komedio en sesdeko da diversaj lingvoj kaj dialektoj, celas ĝuste omaĝi la universalecon de Dante konigante tiun riĉan kulturan havaĵon al la interneta publiko. Por la plezuro de tiu kiu amas la Dian Komedion, por la ĝojo de tiu kiu adoras la lingvojn kaj la dialektojn, kaj por la konsolo de reĝo Nimrod el Babelo.

Giuliano Turone

Administranto de Dantepoliglotta

* Dantepoliglotta naskiĝas en oktobro 2012 kaj celas esti retejo en daŭra evoluo. La dantaj eldonoj je dispono (nuna kaj estonta) de la retejo estas prezentotaj iom post iom enmetante en la reton, por ĉiu el ili, minimume la frontispicon kaj unu aŭ pli paĝojn de la teksto. Por la ilustritaj eldonoj oni enmetos en la retejo ankaŭ unu aŭ pli da bildoj. Ne mankos tie kaj jene enŝovo de pliprofundigo, de interesaj aŭ kuriozaj informoj kaj de diversaj anekdotoj rajde inter historio, mitologio, glotologio, literaturo kaj artoj. Pormomente oni komencos – ça va sans dire – per la kantiko de la Infero.