titolo esp

POR VIDI LA TRAILER DE LA SPEKTAKLO ALKLAKU ĈI TIE

 

foto di scena 1

Ĉi tiu civila teatraĵo (itallingva) pri la “genra” perforto, kiu malplektiĝas pere de dialogo inter iom ekstravaganca profesoro kaj volplena sinjorino kiu alstrebas iĝi docento pri “edukado al genra egaleco”, komenciĝas ne hazarde per la versoj de Dante dediĉataj al Franceska el Rimini. Fakte Francesca, genrajn perfortojn suferis pli ol unu: la geedziĝon kun la abomenita Gianciotto Malatesta, trudita al ŝi per fia trompo, la devigon poste suferi porĉiame la daŭran seksperforton fare de la edzo nevolata kaj tirana, fine la morton per mano de tia edzo post kiam li malkovris la rilaton de ŝi kun sia frato Paolo.

La malgaja okazo de Francesca el Rimini inspiris plurajn aliajn poetojn kaj artistojn, kiuj volis diversmaniere esprimi sian solidarecon al la malbonŝanca heroino. Inter tiuj verkistoj troviĝas ankaŭ Gabriele D’Annunzio, kiu en sia tragedio Francesca da Rimini ne preterlasas pilorii la farintojn de la fia trompo komplotita je damaĝo de la junulino kaj haltas ankaŭ sur la rolo esence komplica plenumata en la okazo de la bela Paolo.

Rakonto, tiu de Francesca el Rimini, kiu ŝajnas ideala por nin akompani dum vojaĝo en la nuntempa realo. Kaj jen do la nuntempaj kaj sennombraj bedaŭrindaj epizodoj de perforto sur la virinoj, kiuj ampleksas de la plej diversaj misfaroj ĝis inmurdo.

Dante, universala poeto, donas al ni la inspiron por mediti ankaŭ pri la universaleco de la problemo de perforto al virinoj kaj pri la neceso de kultura batalo je universala samdimensio kontraŭ tiu abomeninda fenomeno.

Kultura batalo kies fazoj estas hodiaŭ akurate indikitaj en internacia konvencio, la Konvencio de Istanbulo, valida ekde 2014, kiu eksplicite difinas la perforton al virinoj “malobservo de la homaj rajtoj”. Tute aparte la Konvencio rekomendas la enkondukon en la primara kaj mezgrada lernejoj de la edukado al genra egaleco kaj de la amsenta edukado kiel eblaj efikaj antidotoj kontraŭ la perforto al virinoj por la estontaj generacioj kiel antaŭkondiĉo, do, ke la multnombraj nuntempaj epizodoj de perforto al virinoj povus iĝi, por la estontaj generacioj, rememoraĵoj de foraj tempoj.

Se vi volas pli da informoj pri ĉi tiu spektaklo, vidu la paĝon en la itala lingvo

Por aŭskulti la prezenton de la spektaklo en radio dissendo (itallingva) de Serena Dandini, alklaku ĉi tie.

CONTAKTO:  giulianoturone@alice.it

——-

foto di scena 2