Projekto Uliso Uliso

La kanto de Uliso rakontita far Primo Levi

Primo Levi - Se questo è un uomo - Prima edizione, Ed. De Silva, Torino 1947

En 1944 Primo Levi, tiam dudekkvin-jaraĝa, estis la Häftling (kaptito) numero 174517 de la ekstermejo en Auschwitz. Li sukcesis superi tiun teruran elprovadon kaj pretervivi, despli gardante netuŝita sian homan dignon, ankaŭ ĉar, estante li doktoriĝinta pri kemio, la naziistoj enigis lin en iun Kommando (tio estas laborgrupo) celanta aktivi en laboratorio por la produktado de sinteza gumo ene de la koncentrejo.

Jam du jarojn post la liberigo Primo Levi eldonis sian ĉefverkon, Se questo è un uomo, (“Se tiu estas homo”), kroniko samtempe drama kaj noblega de tiu periodo de eninternigo en la infero de Auschwitz, kiu enhavas ankaŭ mallongan ĉapitron titolitan “La kanto de Uliso”, dediĉita al la versoj de kanto XXVI de la Infero de Dante.

En tiu ĉapitro Levi parolas pri la rilato kiu ekestis inter li kaj Jean, franca studento kiu estis la plej juna inter la membroj de la Kemia Kommando kaj kiu, ĝuste pro tio, estis la “Pikolo” de la grupo, tio estas tiu kiu devis prizorgi la purigadon en la koncernaj barakoj.

Rakontas la verkisto ke iun tagon li kaj Jean estis je korveo por alporti la supon al la barakoj de ilia Kommando.  La supon oni prenis el la kuirejo je distanco de unu kilometro kaj poste oni devis marŝi reen kun la kvindek-kilograma bolpoto subtenita pere de du stangoj.  Laciga laboro, kiu tamen kuntrenis – skribas Levi – «plaĉan promenadon tien sen ŝarĝo», des pli ĉar oni povis atingi la kuirejon per longa rondiro kaj marŝi unu horon ne naskante suspektojn. Ĉi tiu agado permesis do al li kaj lia kunulo la maloftan privilegion havi je dispono preskaŭ horon por interparoli relative trankvile.

Nu, tiun tagon Levi subite decidis paroli al Jean pri la Dia Komedio, pene klopodante memori parkere la kanton de Uliso… fatti non foste a viver come bruti…[1] kaj klopodante ĝin traduki kaj klarigi ĝian signifon al sia juna amiko.

En tiu punkto la prozo de Primo Levi atingas kulminon de granda poezio, kaj la danta kanto pri Uliso – simbolo de la homa digno kiu saviĝas kaj fortiĝas per la deziro de kono kaj de libero – ankaŭ reprezentas simbole la homon kiu sukcesas ne perdi tiun dignon kaj releviĝi ankaŭ de la plej profunda humiliĝo, kiel tiu de ekstermejo.

Primo Levi, Se tiu estas homo, Ĉapitro XI [2]

… La kanto de Uliso. Kiu scias kiel kaj kial ĝi envenis mian kapon: sed ni ne havas tempon elekti, tiu horo jam ne plu estas horo. Se Jean estas inteligenta li komprenos. Li ja komprenos: hodiaŭ mi fartas tiom kapabla.

… Kiu estas Dante. Kio estas la Komedio. Kian strangan senton je novaĵo oni perceptas, se oni klopodas klarigi mallonge kio estas la Dia Komedio. Kiel estas dividita la Infero, kio estas la kontrapaŝo. Vergilio estas la Saĝo, Beatrico estas la Teologio.

Jean estas tre atenta, kaj mi komencas, malrapida kaj precizema:

La granda korno de l’ antikva flamo
komencis sin mem skui murmurante,
kiel la flamo kiun vent’ incitas;
poste, ĉi tien kaj tien movante

la pinton, kvazaŭ langon parolantan,
elĵetis voĉon ĝi kaj diris: «Kiam…» [P]

Je tiu punkto mi haltas kaj klopodas traduki. Katastrofa: kompatinda Dante kaj kompatinda franca lingvo! Tamen la sperto ŝajnas promesi sukceson: Jean admiras la bizaran komparon de la lango, kaj sugestas al mi la taŭgan terminon por traduki “antikva”.

Kaj post “Kiam?”. La nenio. Truo en la memoro. “Antaŭ ol tiel ĝin Eneo nomis [P]”. Alia truo. Malkaŝiĝas iu ne utiligebla fragmento: “… aminda pie Maljuna patro, nek la am’ ŝuldata, Kiu ĝojigi devis Penelopen…[P]” ĉu ĝi tamen estas ĝusta?

… Mi metis min tra l’ vasta mar’ aperta [D].

Pri tio jes, pri tio mi certas, mi kapablas klarigi al Pikolo, distingi kial “mi metis min” ne estas “je me mis”, estas multe pli forta kaj pli aŭdaca, estas kateno rompita, estas sin ĵeti trans barilon, ni bone konas tiun ĉi impulson. La vasta mar’ aperta: Pikolo vojaĝis surmare kaj scias kion tio signifas, kiam la horizonto fermiĝas sur sin mem, libera rekta kaj simpla, kaj tiam estas nenio alia ol marodoro: dolĉaj memoroj feroce foraj.

Ni alvenis al Kraftwerk, kie laboras la kablosterna Kommando. Devus esti tie inĝeniero Levi. Jen li, videblas nur la kapo ekster la tranĉeo. Li mansignas al mi, li estas lerta, neniam mi lin vidis spirite malalta, neniam li parolas pri manĝo.

“Mar’ aperta”. “Mar’ aperta”. Mi scias ke tio rimas kun “dizerta”:  “… tiu kompanio Malgranda ja, sed tamen ne dizerta …[D]”.Sed mi ne plu memoras ĉu ĝi antaŭas aŭ sekvas. Kaj ankaŭ la vojaĝo, la temerara vojaĝo preter la Herkulajn kolonojn, kia malĝojo, mi estas devigata ĝin rakonti proze: sakrilegio. Mi savis nur unu verson, sed indas halti ĉe tiu:

… Ke hom’ ne celu transen sin ekpuŝi [D].

“sin ekpuŝi”: mi devis veni en Ekstermejon por rimarki ke estas la sama esprimo de antaŭe, “mi metis min” Sed mi ne partoprenigas Jean en tio, mi ne certas ke temas pri grava rimarko. Kiom da aliaj aferoj estus dirindaj, kaj la suno jam brilas, tagmezo proksimas. Mi urĝas, furioze urĝas.

Jen, atentu Pikolo, malfermu viajn orelojn kaj menson, mi bezonas ke vi komprenu:

Konsideru, ke vi, laŭ via semo,
Ne fariĝ
is por vivi kiel brutoj,
S
ed por bravecon sekvi kaj konadon [P].

Kvazaŭ mi ankaŭ aŭdus ĝin la unuan fojon:  kiel trumpetsonoro, kiel la voĉo de Dio. Dummomente, mi forgesas kiu mi estas kaj kie mi estas.

Pikolo petas ke mi rediru. Kiel bona estas Pikolo, li rimarkis ke tio bonfartigas min. Aŭ eble estas io plia:  eble, malgraŭ la senviva traduko kaj la ternivela, hastema komento, li ricevis la mesaĝon, li sentis ke tio lin koncernas, ke tio koncernas ĉiujn homojn afliktitajn, kaj nin aparte; kaj ke tio rilatas nin du, kiuj kuraĝas priparoli tiujn aferojn kun la supostangoj surŝultre.

Mi spronis la kompanojn plej akute… [D]

… kaj mi klopodas, sed vane, klarigi kiom da aferoj volas diri tiu “akute”. Ĉi tie ankoraŭ alia manko, ĉifoje ne riparebla. “… Kaj kaŝis sub ĉiel’ la lumo luna [P]” aŭ io simila; sed antaŭe? … Neniu ideo, “keine Ahnung” kiel oni diras ĉi tie. Ke Pikolo pardonu min, mi forgesis almenaŭ kvar tercinojn.

– Ça ne fait rien, vas-y tout de meme.

… Kiam aperis al ni monto, bruna
pro malproksimo, ŝajne tiom alta,
kiom antaŭe vidis mi neniam [P].

Jes, ja, “tiom alta”, ne “tre alta”, konsekvenca propozicio. Kaj la montoj, kiam videblas de fore… la montoj… ho, Pikolo, Pikolo, diru ion, parolu, ne lasu min pripensi miajn montojn, kiuj aperis en la vespera krepusko kiam mi revenis trajne de Milano al Torino!

Sufiĉas, oni devas daŭrigi, ĉi tiujn aferojn oni pensas sed oni ne diras. Pikolo atendas kaj min rigardas.

Mi donus la hodiaŭan supon por sukcesi kunigi “vidis mi neniam” kun la finalo. Mi klopodas rekonstrui pere de la rimoj, fermas la okulojn, mordas miajn fingrojn:  sed tio ne utilas, la resto estas silento. Dancas en mia kapo aliaj versoj:  “… eligis larmoplena tero venton… [P]”  ne, tio estas alia afero. Malfruas, malfruas, ni jam alvenis al la kuirejo, necesas konkludi:

Trifoje nia ŝip’ kun akvo giris,
la poŭp’ sin levis supren je la kvara,
la pru’, laŭ Ies volo, suben iris…
[D]

Mi retenas Pikolo-n, nepre necesas kaj urĝas ke li aŭskultu, ke li komprenu tiun “laŭ IES volo”, antaŭ ol estos tro malfrue, morgaŭ li aŭ mi povas esti mortintaj, aŭ ne plu nin revidi, mi devas diri al li, klarigi al li pri la Mezepoko, pri la tiel homa kaj necesa kaj ankaŭ neatendata anakronismo, kaj ankoraŭ alio, io giganta kion mi mem vidis nur nun, per momenta intuicio, eble la kialo de nia destino, de nia esto ĉi tie hodiaŭ…

Ni jam estas en la vico por la supo, meze de la sordida kaj disĉifita amaso de la sup-portantoj de la aliaj Kommandos. La novalvenintoj kunpremiĝas je niaj ŝultroj. – Kraut und Rüben? – Kraut und Rüben –. Oni oficiale anoncas ke hodiaŭ la supo enhavas brasikojn kaj rapojn: – Choux et navets. – Káposzta és répak.

Ĝis super ni sin fermis akvo mara [D].

 


[1]vi ne naskiĝis por vegeti brute” (trad. E. Dondi).

[2] La prozon de Primo Levi tradukis esperanten Michela Lipari kaj Giuliano Turone.  Ĉe la versoj de Dante citataj en la teksto aperas la signo [D] aŭ la signo [P] depende de tio, ĉu la esperantan tradukon faris Enrico Dondi aŭ Giovanni Peterlongo.

27 gennaio 1945 - giornata della memoria

About the author

Giuliano

Add Comment

Click here to post a comment

Calendar

Decembro 2019
l m k ĵ v s d
« okt    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Recent Comments

  RSS Meks Blog

  • Top 8 WordPress audio player plugins to enhance your podcast or music 15 Novembro 2019
   What are the top WordPress audio player plugins to choose from for your next music or podcast project? Take your pick from our suggestions! The post Top 8 WordPress audio player plugins to enhance your podcast or music appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • How to add Instagram photo feed to your WordPress site (in 5 minutes!) 1 Oktobro 2019
   How (and why) to add Instagram to WordPress and see more benefits from that match? We give you all the details and tools to do it successfully yourself! The post How to add Instagram photo feed to your WordPress site (in 5 minutes!) appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • 13 best headline & blog title generator tools to easily boost your SEO 12 Septembro 2019
   Ready to increase traffic to your website today? Use these headline generator tools and improve your click-through-rates! The post 13 best headline & blog title generator tools to easily boost your SEO appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • How to create a Facebook Page for your blog (plus PRO tips) 4 Septembro 2019
   Wondering how to create a Facebook Page for your blog knowing that you really do need one? Follow our in depth guide and learn how to create and manage attractive and successful Facebook Page! The post How to create a Facebook Page for your blog (plus PRO tips) appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Beginners guide on how to redirect a page in WordPress 29 Aŭgusto 2019
   Whether you’re trying to redirect a page in WordPress or just want to discover and understand why it’s important, use this guide to help you get ahead of it and learn all there is to it. The post Beginners guide on how to redirect a page in WordPress appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • The best Facebook Groups for SEO to improve your knowledge and rankings 21 Aŭgusto 2019
   Are you tired of searching for the best Facebook groups for SEO to improve your knowledge and learn about the tricks from the trade? The post The best Facebook Groups for SEO to improve your knowledge and rankings appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Useful rank tracking plugin and tools recommendation to improve your WordPress website SEO 15 Aŭgusto 2019
   Are you looking for a reliable rank tracking plugin to track your rankings on search engines and improve SEO strategy? Here is our top recommendation! The post Useful rank tracking plugin and tools recommendation to improve your WordPress website SEO appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • 6 reasons why you should never use WordPress nulled themes 7 Aŭgusto 2019
   What are WordPress nulled themes and should you use them, are they really that bad as people say or it’s just to scare you away from using the good stuff for free? In this article, we’re explaining in details why you should never ever use these kinds of themes. The post 6 reasons why you […]
   Ivana Cirkovic
  • Top 6 WordPress Portfolio plugins (hand-picked by designers) 31 Julio 2019
   Wondering what type of WordPress Portfolio plugins to use to showcase your work? Read our recommendation and choose between these top eight I present to you today. The post Top 6 WordPress Portfolio plugins (hand-picked by designers) appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Definitive guide to adding Facebook Pixel in WordPress 24 Julio 2019
   Having problems setting up Facebook Pixel in WordPress? If you want to improve your Facebook ads conversion, use this guide and learn how to properly ad Facebook Pixel in any WordPress site or blog. The post Definitive guide to adding Facebook Pixel in WordPress appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic

  Text

  Distinctively utilize long-term high-impact total linkage whereas high-payoff experiences. Appropriately communicate 24/365.